Erik z Brouzova

Původ
člověk
Zaměření
válečník/kněz
Osud postavy je otevřen
Ikona postavy

Cíl postavy

Sláva a obdiv davů, získání vlastního panství

Životní moto

Žij ve cti, zemři v boji!

Vlastní popis postavy

Erik je velmi statný, svalnatý mladík příjemného, byť poněkud venkovského vzhledu. Má hrubé ruce s krátkými, silnými prsty a nepříliš udržovanými nehty. Příjemnou tvář bez výraznějších rysů lemují velmi jemné plavé vlasy, dost neuměle sestříhané, aby nesahaly dál jak pod bradu. Má temně modré oči, které se dívají zpříma, bezelstně a beze strachu. Je očividné, že spíše než na svůj vzhled dbá na to, aby se mu vlasy dobře schovaly pod přilbu. Ostatně i na jeho držení těla je jasně znát, že nejčastěji nosí šaty ukuté z ocele.

Narodil se hezké, pracovité služce na Brouzově jako nemanželský syn pána hradu vojvody Bassaraby. Vyrůstal v podhradí a jako kluk si užil všechny radosti nechtěných levobočků. Matka ho má ráda, ale otec se k němu samozřejmě nikdy oficiálně nepřihlásil. Za celý život s ním Erik jako se svým otcem mluvil pouze jednou - když ho prosil, aby ho přijal do výcviku na vojáka. Otec mu vyhověl a suše ho upozornil, že to bude jediná laskavost, které se kdy Erik od něj jako svého otce může dočkat. Erik si pak protrpěl několik let dospívání mezi drsnými kmány, prostými pěšáky. Nakonec si u nich sám, bez pomoci, vydobyl respekt a uznání svou statečností a silou.

Má dva nevlastní bratry. Ani jeden ho neuznává jako svého bratra, ale přesto se k němu každý chová jinak. Starší Manfréd, dědic panství, ho uznává jako schopného velitele, nebojácného a přitom klidného. Ačkoli veřejně ho nijak neprotěžuje a chová se k němu stroze, v duchu mu důvěřuje jako svému příbuznému. On to byl, kdo se po odvrácení loupežného přepadu obchodní výpravy pána z Brouzova zasadil, aby byl Erik za odměnu pasován na rytíře.

Mladší Florián Erika nesnáší. Využívá svého postavení a trápí ho posměšky a uráží ho. Samozřejmě nepřímo, vždy tak, aby mu to ještě Erik nemohl vrátit.

Těžce nese, že Erik je také rytíř a vyčítá Manfrédovi, že ho pověřuje příliš důležitými úkoly. Na cvičišti ovšem už zjistil, že Erik je v boji lepší, takže na téma srdnatosti v boji už si z Erika neutahuje. Je to ale pro něj jen další důvod k nenávisti nevlastního bratra, který začíná mít v jeho očích víc než on sám, totiž uznání a respekt obyvatel Brouzova.

V současné době má Erik na starosti dohled nad pěšáky hradu a vojvoda nebo i Manfréd ho posílají na společensky nevýznamné, ale pro Brouzov přesto důležité pochůzky.

Na to jak vypadá, má nečekaně zdvořilé chování. Ale zároveň je to někdy až obhroublý šprýmař, co má pro strach uděláno. Jakmile nejedná s urozeným člověkem, s přirozenou nenuceností se chová a mluví jako obyčejný, prostý člověk.
Vůči urozeným lidem je až upjatě formální, křečovitý.

Erik

Rytíř z Brouzova
Typ (Rasa):Humanoid(Člověk)
Povolání:Válečník (7)Úroveň: 8
Sesílatel(1)Body života:38

Síla: 18/+4Obrana/TZ:25 (20)/+6Rychlost: 6
Obratnost: 14/+2- vs.střelba18 (13)Zú/Zápas: 7/11
Odolnost: 16/+3
Inteligence: 14/+2Výdrž:+9 (5)DOVEDNOSTI
Moudrost:10/0Reflexy:+7 (2)Akrobacie-( 0)-5
Charisma:15/+2Vůle:+5 (4)Architerkuta-( 0)
Atletika-1( 0)-5
ZbraněútokzraněníKritikaDiplomacie+9( 7)
Bastard - jednoruč+121d10+317Historie+6( 4)
Dračí meč - jednoruč+151d10+516Iniciativa+8( 6)
Kuše těžká+11 (9)2d617Jeskyně-( 0)
Dýka - vrhnutí+91d4+217Jezdectví+10( 8)
Úder štítem+91d4+318Klamání+2( 0)
Léčení0( 0)
ODBORNOSTIBonusová:Mystika3( 1)
UhýbáníImunita v. strachuNenápadnost-3( 0)-5
Zaměření (meče)Náboženství3( 1)
Zacházení s zbrojí (t)Gisbertův darPlavání-1( 5)-10
Boj štítemŠtěstí hrdinůProhlédnutí+0( 0)
Specializace (bastard)Vlohy pro magiiPředvádění+2( 0)
Odrážení střelPříroda-( 0)
Zaměření na zbroj (t)Jazyky Soustředění+4( 1)
Boj v sedleObecná řečVnímání 0( 0)
Celistvost tělaRansylvánštinaVytrvalost+11( 8)
Zlodějství-( 0)-5
Zastrašování+2( 0)
Zeměpisectví-( 0)Kouzla
Ochrana 20Věštění 20
UkryjOdhal
Ukaž
Vybavení
Cestovní oděv
Půlplátová zbroj +6
Jedenapůlruční meč
Masivní kožený opasek a bandalír s koženou pochvou na meč
Těžká kuše, toulec šipek
3 šipky se stříbrným hrotem
Polní láhev (pinta)
Přikrývka

Kouzelné vybavení
Dračí štít
- velký ocelový štít +3
- 1x denně umí na heslo vyvolat efekt heroismu (bonus +2 k útoku a hodům na záchranu)
- dává bonus +3 k hodům na záchranu na Reflexy

Dračí meč
- meč jedenapůlruční (bastard), ostrý, magie +3, dobro

Dědictví pánů z Černoboru:
Dračí meč a štít, pečetní prsten, zlatý prsten
Postavu spravuje: Rytíř
ČAS neregistrovaní : 0.00559401512146 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
ČAS 0.12916588783264 secREMOTE_IP: 3.235.186.94